tepelná čerpadla
evoke  |  tepelná čerpadla voda - vzduch

Tepelná čerpadla řady ATW


Řada ATW přináší díky použití kompresoru s regulovatelnými otáčkami výrazné zvýšení celkové účinnost zařízení Ve srovnání se systémy, používajícími kompresor s konstantními otáčkami bylo možné dosáhnout zlepšení i v dalších parametrech

 • Rozšířený rozsah provozních teplot umožňující chod zařízení ve všech ročních obdobích
 • Podstatné snížení hluku vnitřní i venkovní jednotky, které přináší nové možnosti při umístění zařízení v obytných budovách
 • Významným úsporným faktorem je omezení tvorby námrazy výměníku venkovní jednotky. Námraza výměníku snižuje výkon jednotky. Méně námrazy umožňuje úsporu energie na její odtávání.
 • Čerpadla mohou rozšířit stávající topný system, jejich výkon je však dostačující i pro (samostatný)monovalentní provoz
 • Elektrické napájení pohonu tepelných čerpadel řady ATW vyžaduje pouze jednofázový přívod. V zapojení není nutné použít pomalé jističe.

Konstrukce tepeplného čerpadla ATW


Zařízení je používá tzv. split konstrukce, tedy rozdělení na vnější a vnitřní jednotku.

Vnitřní jednotka je díky vyšší účinnosti kompaktnější což společně se sníženou hlučností umožňuje její umístění prakticky na jakémkoli místě v objektu. Hlavními funkčními prvky jednotky jsou hydraulický okruh s deskovým výměníkem v nerezovém provedení, oběhové čerpadlo , napájecí a hydraulické okruhy a napojení na regulační systém tepelného čerpadla. Na čelní stěně jednotky je umístěn ovládací panel regulačního systému s dotykovým displejem, který kromě přehledného ovládání tepelného čerpadla během provozu slouží také k diagnostice systému. Jednotka obsahuje přípojky pro chladivo, topnou vodu a elektrické napájení.

Powerstage systém


Systém Powerstage je výsledkem dlouhé historie zdokonalování technologie tepelného čerpadla ve společnosti Fujitsu General. Přestože princip tepelného čerpadla je znám již déle než sto let, jeho širší použití v běžných obytných stavbách je možné až v posledních letech díky výraznému pokroku v kvalitě tepelné izolace. Energii přirozených termálních zdrojů využívají také čerpadla s velkým výkonem Neoré High Power ATW, která splňují požadavek na výstupní vodu vysoké teploty  a velký topný výkon dokonce i při nízkých teplotách okolního vzduchu díky nově vyvinuté „technologii vstřikování chladiva“.

Venkovní jednotka  tepelného čerpadla využívá invertní technologie získávání nízkoteplotní energie vzduchu a sofistikovaného procesorového řízení. Kompresor typu scroll nebo Twin Rotary (podle konkrétního modelu), dodává proměnlivý výkon díky frekvenční regulaci otáček pohonu. Přesné řízení průtoku chladiva v okruhu zajišťuje elektronický expanzní ventil s mikrometrickým šroubem ovládaným krokovým servomotorem. Stejnosměrný elektromotor s elektronickou regulací otáček umožňuje řízení výkonu vzduchového výměníku vybaveného ventilátoru s optimalizovaným tvarem lopatek. Řídící elektronická jednotka je vybavena výkonným RISK procesorem umožňuje optimální regulaci systému i v celém rozsahu provozních teplot venkovního ovzduší. Další funkcí, kterou přináší elektronická řídící jednotka je automatické odtávání námrazy z výměníku,které zjednodušuje údržbu zařízení a přináší úsporu energie použité při odtávání . Design venkovní jednotky je blízký klimatizačním jednotkám, umožňuje její snadné umístění v exteriéru. Montáž je možná jak na úrovni terénu, tak na fasádě nebo střeše objektu. Kvalitní povrchová úprava spolu s důkladnou protikorozní ochranou zaručuje perfektní vzhled a dlouhou životnost zařízení.

  Ceník


Tepelné čerpadlo

ATW14

ATW18

ATW24

ATW35

ATW45

ATW54

Cena bez DPH: 116 900,- 124 900,- 132 900,- 152 900,- 159 900,- 173 900,-
výkon při 7/35°C (kW) 6 6,7 8,5 11,2 16,5 18,5
výkon při 2/35°C (kW) 5,6 6,3 8,3 9,9 14,5 15,5
výkon při -7/35°C (kW) 4,8 5,6 6,42 7,6 11,97 12,4
příkon max. (kW) 1,35 1,63 2,21 3,1 4,56 5,4
topný faktor COP při 7/35°C (EN14511) 4,4 4,1 4,49 4,25 5,4 5,4
chladící výkon (kW) 4,3 5,2 7,5 9,4 15 16,5
max. výstupní teplota topné vody 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C 55°C
min. výstupní teplota topné vody 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C
náplň chladiva R410A (kg) 1,35 1,35 1,7 2,2 3,35 3,4


IQ Equitherm


Tepelná čerpadla řady Fujitsu NeoRé přichází se zdokonalením principu regulace na základě ekvitermní křivky. Ekvitermní křivka je průběžně korigována podle aktuální teploty v referenční místnosti. Samotný princip fungování tepelného čerpadla předpokládá výrazné snižování účinnosti systému při nadměrně vysoké teplotě vody, kdy s každým stupněm teploty vody navíc klesá efektivita.

  Technologie IQ Equitherm zajišťuje, aby byla teplota topné vody zachovávána vždy pouze na úrovni, která je v daných podmínkách nezbytně nutná.

Tento systém tak nadále umocňuje úspory díky technologii tepelného čerpadla a tím i návratnost investice.


Web Server


Inovací, která výrazně zlepšuje především uživatelský komfort systému představuje integrace webového serveru, který přináší zcela nový potenciál pro použití oddělených ovládacích prvků. Uživatel může sledovat i řídit činnost tepelného čerpadla například prostřednictvím ipadu a především všude, kde bude dostupný internet. Nový webový server je standardně integrovaný ve všech našich tepelných čerpadlech bez příplatku. Webový server umožňuje regulaci všech prvků systému, tedy jak zdrojů tepelné energie, tak i spotřebičů. Zdroje i spotřebiče mohou být řazeny do jedné ze dvou kaskád.

Příklady zdrojů tepla:

 • tepelné čerpadlo
 • elektrokotel
 • plynový kotel
 • kotel na tuhá paliva
 • krbová vložka

Příklady spotřebičů:

 • radiátory
 • podlahové vytápění
 • vzduchotechnika
 • zásobník s teplou užitkovou vodou
 • bazén...

Ovládání regulačního systému


Ovládání regulačního systému může probíhat prostřednictví řídícího panelu na vnitřní jednotce, na kterémkoli počítači přes webové rozhraní (standardní prohlížeče Explorer či Firefox). Kompaktní provedení vnitřní jednotky pochopitelně počítá se snadným připojením k internetu prostřednictvím sítě LAN nebo WLAN(WIFI).

Flexibilní struktura usnadňuje zapojení.

Zcela nový přístup při integraci jednotlivých součástí konkrétních topných soustav, kdy otevřená struktura regulačního systému dovoluje přizpůsobovat systém daným podmínkám, v mnoha případech zásadně sníží náklady na projekt. Dosavadní postup byl totiž zcela opačný a projekty musely vycházet z možností regulačních systémů.

Kontakt


EVOKE s.r.o.
L'udovíta Štůra 2
Ostrava

tel: 603 559 444
email: janku@evoke.cz
www.evoke.cz
logo Evoke
© Všechna práva vyhrazena
2012 © useweb.cz